Languages

Gebitsprothesen van prof. Feddema

Op 2 juli was prof. Feddema in de studio voor opnames. Hij werd geassisteerd door prof. Steeper. De prothesen worden tijdelijk tentoongesteld in De Witte Doos. (http://dewittedoos.nl) en worden later in een grotere installatie opgenomen.

Prof. Feddema was zeer te spreken over de entourage. De operatietafel was speciaal voor de gelegenheid ontworpen door Willem Steeper. De techniek liet het eninigszins afweten. De aanwezige camera is door bezuinigingen al jaren niet vervangen. HTBT-studio is toe aan technische vernieuwing en innovatie.

De operatie duurde in totaal 2 uur en verliep zonder problemen. De professor noemde het een 'intensieve operatie' en verbaasde zich hoe moe hij was. Een videoverslag is binnenkort beschikbaar.
Na de zomer zal de professor een tweede operatie verzorgen. Of dat ook in de Witte Doos zal plaatsvinden of op het hoofdkantoor van HTBT-Pharma  is nog niet duidelijk.

De technische dienst hoopt dat er dan ook voldoende financiële middelen zijn om de afdeling op niveau te kunnen laten meedraaien.

De O.R. heeft aangekondigd te onderzoeken waarom de techniek zo is achtergebleven en waarom het bedrijf op medisch gebied zoveel innovatie tentoonspreidt maar binnen de eigen organisatie de zaak niet op orde heeft.

De directie en het bestuur wilden niet reageren.

Professor Feddema mompelde dat de beelden wel 'wat scherper konden' en dat 'low tech' leuk is, maar dat het wel leuk moet blijven'.

Professor Steeper hield zich afzijdig en hoopte dat alles goed zou komen. De volgden operatie in de Witte Doos staat in de agenda op dinsdag 9 juli rond 16:00 en later.